Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Θεμέλια - Υπόγεια

Η στεγανοποίηση θεμελίων και υπογείων μπορεί να γίνει είτε με τσιμεντοειδή προϊόντα, είτε με οικονομικές μεμβράνες πολυαιθυλενίου. Η μόνωση εφαρμόζεται απευθείας επί του μπετού της θεμελίωσης και καλύπτεται με χοντρό πλαστικό (αυγουλιέρα) προκειμένου να προστατευτεί από πέτρες και λοιπά αντικείμενα που μπορεί να την πληγώσουν κατά το κλείσιμο του θεμελίου με χώματα (μπάζωμα)
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης