Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Εσωτερικό Τοιχίο

Όταν υπάρχει υγρασία σε κάποιο εσωτερικό τοιχίο της οικίας μας και δεν έχουμε πρόσβαση στην εξωτερική πλευρά ,που είναι και η πηγή του προβλήματος, είτε επειδή πρόκειται για ξένο οίκημα, είτε γιατί έξω υπάρχει πεζοδρόμηση κτλ, τότε είμαστε αναγκασμένοι να θωρακίσουμε το τοιχίο εσωτερικά ούτως ώστε να αντέχει την υγρασία. Αυτό γίνεται με τσιμεντοειδή προϊόντα, τα οποία επικαλύπτονται με ενισχυμένο σοφά.
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης