Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Πισίνες-Δεξαμενές

Η στεγανοποίηση πισινών γίνεται αποκλειστικά με τσιμεντοειδή προϊόντα, υψίστης ποιότητας και ελαστικότητας. Περιμετρικά των ανοιγμάτων (φωτισμός, καθαρισμός) ενισχύουμε την μόνωση με εποξειδικά υλικά και εφαρμόζουμε τα πλακίδια με κόλλες κατηγορίας C2/S1 η C2/S2 TE
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης