Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Θερμομόνωση δώματος - ταράτσας

Σημαντικό ρόλο στην θερμομόνωση της οικίας μας παίζουν τα κουφώματα και τα τοιχία. Η θερμομόνωση του δώματος εξασφαλίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της θερμότητας ή της ψύξης που παράγεται εντός του κτιρίου δε θα διαχέεται εκτός αυτού.

Αναφορικά με το δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον κλασσικό ή  με τον ανεστραμμένο τρόπο. Κατά την κλασσική μέθοδο, τοποθετούνται επί του δώματος πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης το πάχος των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή από τον ΚΕΝΑΚ. Οι πλάκες αυτές, καλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα κλίσεων για την βέλτιστη απορροή των βρόχινων υδάτων και σαν τελικά στρώση εφαρμόζεται το EPDM. Σε αυτήν την εφαρμογή παρέχουμε γραπτή πιστοποιημένη εγγύηση 50 ετών.

Κατά την λεγόμενη ανεστραμμένη μόνωση, εφαρμόζεται πρώτα στεγανοποιητικό υλικό επί του δώματος, το οποίο μπορεί να είναι τσιμεντοειδές, πλαστικό η EPDM. Επί της στεγανοποίησης τοποθετούνται πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, οι οποίες καλύπτονται από τσιμεντοκονίαμα κλίσεων, χαλίκια, πλάκες πεζοδρομίου, πλακίδια η άλλα συναφή υλικά

 

Περισσότερα για: [ θερμομόνωση ], [ EPDM ], [ Τσιμεντοκονίαμα ], [ Θερμοπρόσοψη ]
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης