Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro SC808

Cementitious flexible tile adhesive, meeting C2 TE requirements to DIN EN 12004, offering good workability and high sag resistance, for laying and bonding of ceramic tiles.

• For indoor and outdoor use
• C2: tensile adhesion strength ≥ 1.0 N/mm²
• T: thixotropic – high sag resistance due to fibre reinforcement
• E: extended open time ≥ 30 minutes
• EC1PLUS R very low emission{PLUS}
• Low-chromate to Regulation 1907/2006/EC, Annex XVII
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης