Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro DS422


Τσιμεντοειδές σφραγιστικό κονίαμα. Ενδύκνειται για εφαρμογές σε αδρανή υλικά που δε δέχονται καταπονήσεις, πχ θεμέλια, δεξαμενές νερού ως 5 μέτρα βάθους

 

Cementitious sealing slurry used to provide waterproof barrier against surface and seepage not subject to hydrostatic pressure on masonry, concrete and plasterwork. Used for new-build and refurbishment schemes in building construction and civil engineering, and process water tanks with max. 5 m water depth.

  • For indoor and outdoor use
  • Low-chromate to Regulation 1907/2006/EC, Annex XVIINewsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]