Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Ανόργανος Σοβάς


Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, υδατοαπωθητικός. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Διατίθεται σε κοκκομετρία λείας η αδρής επιφάνειας. Εφαρμόζεται με σπάτουλα.


Σοβάς εξωτερικής χρήσης τελικής χρήσης φινιρίσματος με λεία η αδρή επιφάνεια.

 

Περισσότερα Τσιμεντοειδή Προϊόντα
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]