Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro Repadur 40S

Cementitious, sag-resistant, shrinkage-compensated, rapid-set mortar for concrete repairs in thicknesses of 1–40 mm per coat. Particularly suitable for fast repair of precast concrete units and industrial concrete floors.

•    One-component
•    For concrete structures and balconies
•    For precast concrete units
•    For industrial floors and concrete highways/pavements
•    For indoor and outdoor use
•    Low-chromate to Regulation 1907/2006/EC, Annex XVII
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : info@fkaratzas.gr