Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Αεριζόμενο δώμα

Αεριζόμενο δώμα με ROMKA CELL PANEL

  • Παναλαφρη κατασκευή (αμελητέα φόρτιση των πλακών –10 κγ/μ2)
  • Στεγανοποίηση με την κορυφαία μεμβράνη επδμ. (50χρονιά εγγύηση)

Πλεονεκτήματα:

καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα
εκτόνωση των υδρατμών – φυσικός αερισμός

 

Τυπικός σχεδιασμός καννάβου για δημιουργία κλίσεων σε δώμα με τυχαίες υδρορροές.

 

  • Ευδιάκριτες κλίσεις - απολύτως βάτο

 

 

 
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης