Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Μονάδες κατεργασίας μετάλλων


Με την συνεργασία ευρωπαϊκών οίκων, προσφέρουμε πλήριες μονάδες οποιασπήποτε κατεργασίας μετάλλου:

  • Βαφή
  • Ανοδείωση
  • Προεργασία

Καθώς και πλήρης μονάδες οποιασδήποτε κατεργασίας ή επεξεργασίας νερού

  • Βιολογικούς καθαρισμούς
  • Νερό για μονάδες παραγωγής ρεύματος
  • Ultrapure water για παραγωγή τροφίμων
  • Pure water για παραγωγή τροφίμων
  • Μονάδες αφαλάτωσηςNewsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης