Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro BE755

Solvent-free bitumen emulsion as proofing and protective coating for concrete, plaster and clay, lightweight and aerated concrete masonry. For waterproofing structures to provide barrier against ground moisture and non-accumulating seepage water under ground slabs, to cellar/basement walls and to foundations to DIN 18195 Part 4. For dry and slightly damp substrates.

•    For outdoor use
•    To AIB-DS 835 Annex III and DIN 18195 Part 2
•    Resistant to diluted acids and alkaline solutions
•    Compatible with cement and lime
•    Sprayable
•    Straightforward application
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : info@fkaratzas.gr