Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής


Μελέτη, στήσιμο και τεχνική υποστήριξη μονάδων διέλασης, ανοδείωσης, βαφής αλουμινίου βιολογικών καθαρισμών.

- Μελέτες και τεχνικές εφαρμογές λειτουργικότητας τέτοιων μονάδων, π.χ. συστήματα κρεμάσματος

- Μελέτες και τεχνικές εφαρμογές παντός είδους καλυπτικών μέσων για προϊόντα ηλεκτροστατικής βαφής

- Έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας βαφής προφίλ αλουμινίου βάση των κανονισμών του GSB International

- Διάθεση τράπεζας δεδομένων στον τομέα του αλουμινίου με νόρμες DIN και πλούσια βιβλιογραφία

- Μελέτες, τεχνικές εφαρμογές και διάθεση παντός είδους κολλώδους ουσίας για προφίλ αλουμινίου, αρμούς σύνδεσης και ελαστικών στεγανοποίησης

- Πλήρης γκάμα εξοπλισμού χημείων για την πιστοποίηση οποιασδήποτε επιφανειακής κατεργασίας μετάλλου
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης