Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Προστατευτικό foil περιτυλίγματος


Πλήρης σειρά από προστατευτικά φιλμ περιτυλίγματος για μέταλλα:

Τυπωμένο ή ατύπωτο
Διαφανές ή έγχρωμο
Από 30 έως 100μm πάχος
Από 5 χιλιοστά ως 1520 χιλιοστά πλάτος
Από 100 ως 800 μέτρα μήκος
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης