Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Κουφώματα και μεταλλικές κατασκευές

Από την περιμετρική αυτοδιογκούμενη ταινία, το βουτυλικό κορδόνι η το κορδόνι πολυαιθυλενίου μέχρι την αδιάβροχη ταινία κλειστών κυψελών και την βουτυλική ταινία στεγανοποίησης, διαθέτουμε πλήρη σειρά, όλα τα υλικά για την τέλεια στεγανοποίηση του κουφώματος και πάσης φύσεως αρμού μεταλλικής κατασκευής, με την πιστοποίηση του ROSENHEIM καθώς και πλήρη γκάμα αναλωσίμων αποτελούμενη από σιλικόνες, αφρούς, αρμόστοκους, κόλλες στιγμής και άλλα.

Τα προϊόντα μας είναι:

  • ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
  • ΒΟΥΤΥΛΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
  • ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
  • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ
  • ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μεμβράνες Στεγανοποίησης με εσωτερικό υλικό EPDM
Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Λεπτομέριες για Romyband, Romyband FI-D, Romyband FA-D, Romyband FA-DNewsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης